ŠENOVJAN

Šenovjan 08/2019

Setkání s jubilanty - reportáž., Setkání s jubilanty - dokument.