ŠENOVJAN

Šenovjan 08/2017

Setkání s jubilanty - reportáž., Dětský den MŠ byl současně loučením s předškoláky.

Šenovjan 07/2017

Odhalení pamětní desky Franze Barwiga.