ŠENOVJAN

Šenovjan 06/2019

Setkání s jubilanty - reportáž., Setkání s jubilanty - dokument.

Šenovjan 05/2019

Výroční schůze klubu seniorů - vystoupení Hoby.